Recollida selectiva i punt verd

A finals del 2007 es va posar en marxa la recollida selectiva porta a porta en els municipis que formen la Mancomunitat del Pla de Mallorca.

Aquesta iniciativa pretén aconseguir separar correctament els següents grups de residus: matèria orgànica, envasos, paper i cartró, rebuig i voluminosos.

Actualment Melchor Mascaró SA és l'empresa concessionària de la recollida de fems porta a porta, dels parcs verds i de la neteja viària de mercats, festes i fires al Pla de Mallorca.

Els objectius que volem assolir mitjançant aquest apartat són els següents:

  • Fomentar la conscienciació i sensibilització ambientals

  • Donar la informació necessària en matèria de residus
     

Gestió d'incidències

La recollida de fems, de vegades, genera incidències que es resolen des de les oficines de la Mancomunitat del Pla de Mallorca (àrea de residus).

Podeu comunicar la vostra incidència a:
1. a/e: residus@mancomunitatplademallorca.net
2. telèfon: 900 901 014 (gratuït) / 971 83 04 41 (Mancomunitat) / 691 823 044 (en cas d'urgència)

S'intenta resoldre les incidències el mateix dia i comunicar la solució aportada.


Recollida Objectes Voluminós

Per a la recollida de voluminós ha de trucar a l'ajuntament (971 830000) i demanar apuntar-se a una llista.

Els dimecres de cada dues setmanes passés el camió per recollir únicament objectes voluminós (mobles, matalassos, sofàs, etc. )es permet apuntar només tres coses cada vegada.