Notícies

26-Abril-2021
Convocatòria Cap de Brigada
Caràcter de personal laboral fix, per promoció interna, mitjançant el sistema concurs-oposició.
04-Març-2021
Tallers formatius
D’instrucció als programes de mobilitat de joves de la unió europea Erasmus + joventut i cos europeu de solidaritat.
02-Març-2021
Petra Reactiva
El projecte “Petra Reactiva” és executat per l’Ajuntament de Petra en el marc del Programa SOIB Reactiva 2020.
07-Febrer-2021
500 anys de Germanies
Petra se suma al manifest de la Germania mallorquina.
02-Febrer-2021
Taller de teatre de poemes
Impartit per Jeroni Obrador.