arquitecte
Resolució de Batlia Núm. 3/2022
manteniment de la brigada
Actualitzat dia 03 01 2022 amb la Resolució de Batlia núm. 117/2021
Concessio arxius
L'Ajuntament de Petra ha estat subvencionat amb un import total de 4.800€.
Concessio equipaments culturals 2021
L'Ajuntament de Petra ha estat subvencionat amb un import total de 7.294,71€.

Últimes

NOTÍCIES

18-Gener-2022
Procés selectiu d'arquitecte municipal
Resolució de Batlia Núm. 3/2022
16-Desembre-2021
Convocatòria ajudant de manteniment de la brigada municipal d'obres
Actualitzat dia 03 01 2022 amb la Resolució de Batlia núm. 117/2021