17 °C
30 Mostra d'Art i Empresa a Petra
El proper diumenge 27 d'octubre.
Actualitzat dia 27/11/2019 amb la Resolució de Batlia 74/2019, aprovació de noves bases.

Últimes

NOTÍCIES

23-Octubre-2019
Període voluntari de pagament de tributs 2019 Ajuntament de Petra
De l’1 d’octubre al 2 de desembre.
14-Octubre-2019
30 Mostra d'Art i Empresa a Petra
El proper diumenge 27 d'octubre.
12-Setembre-2019
Convocatòria borsa policia local
Actualitzat dia 27/11/2019 amb la Resolució de Batlia 74/2019, aprovació de noves bases.