Composició dels grups polítics municipals

MÉS-APIB

 • Caterina Mas Bennasar
 • Rafel Pastor Balle
 • Pere Josep Bauza Ferrer
 • Ana Maria Nuñez Jimenez
 • Llorenç Bover Nicolau

PP

 • Marti Sansaloni Oliver
 • Miguel Santandreu Bestard
 • Juan Amengual Ferrer
 • Bartolome Martorell Alzamora
 • Lluis Grimalt Gual

EL PI

 • Salvador Femenias Riera