Organizació Municipal

Després de les eleccions del mes de maig de 2019, va quedar establit l'organigrama polític municipal amb representació de 3 grups polítics municipals:

Més per Petra amb Rafel Pastor Balle com a portaveu titular i Pere Josep Bauzà Ferrer i Francesca Maria Riutort Mestre com a suplents.
Proposta per les Illes (PI)  amb Miquel Jaume Horrach com a portaveu i Víctor Manuel López Sánchez, Rafel Font Bauzá i Magdalena Márquez Ribot com a suplents.  Partit Popular (PP) amb Martí Sansaloni Oliver com a Portaveu i a Miquel Santandreu Bestard com a Portaveu suplent.

La Batlia està en mans del PI amb Salvador Femenias Riera.