Organizació Municipal

Després de les eleccions del mes de maig de 2023, va quedar establit l'organigrama polític municipal amb representació de 2 grups polítics municipals:

Més per Petra amb Pere Josep Bauzà Ferrer com a Portaveu i Antònia Gual Bauzà com a suplent.
Proposta per les Illes (PI)  amb Miquel Jaume Horrach com a portaveu i Víctor Manuel López Sánchez, Magdalena Márquez Ribot, Catalina Bujosa Bujosa, Rafel Font Bauzà,  Catalina Gibert Riera, Maria Monserrat Oliver Font i Gabriel Sancho Sbert com a suplents.  

La Batlia està en mans del PI amb Salvador Femenias Riera.