Delegacions

 • Batlia (Martí Sansaloni Oliver) les competències en matèria de: Hisenda, Pressuposts, Personal, Promoció Econòmica, Associacionisme, Noves Infraestructures, Policia Local, Seguretat Ciutadana, Trànsit i Sanitat.
 • Urbanisme i Brigada Municipal: Salvador Femenias Riera.
 • Tercera Edat, Educació, Cultura i Contractació Administrativa: Miquel Santandreu Bestard.
 • Joventut i esports: Juan Amengual Ferrer.
 • Teatre i festes: Bartolomé Martorell Alzamora.

Tinents de Batle

 • Primer Tinent de Batle: el Sr. SALVADOR FEMENIAS RIERA.
 • Segon Tinent de Batle: el Sr. MIQUEL SANTANDREU BESTARD.
 • Tercer Tinent de Batle: el Sr. JUAN AMENGUAL FERRER.

Junta de Govern

 • Sr. Martí Sansaloni Oliver, presidència.
 • Sr. Salvador Femenias Riera.
 • Sr. Bartolomé Martorell Alzamora i en la seva substitució el Sr.Juan Amengual Ferrer.
 • Sr. Lluís Grimalt Gual i en la seva substitució el Sr. Miquel Santandreu Bestard.