TANCAMENT PISTA DE BASQUET EN EL POLIESPORTIU "NA CAPITANA"

02-Març-2010
Obra adjudicada a l'empresa Sort d'Enfora, mitjançant resolució de batlia número 50 de dia 22 de març de 2010. Pressupost d'adjudicació: 120.796,39 € (IVA apart: 19.327,39 €). Condicions: Millores oferides en l'oferta presentada per valor de 25.598,98 € (IVA inclòs). Termini d'execució: 2 mesos. Publicat el 23/03/2010 a les 16:30 hores.