Soib Reactiva 2022

24-Febrer-2023
soib

La convocatòria "SOIB Reactiva 2022” està executada per l’Ajuntament de Petra en el marc del Programa SOIB Reactiva 2022, el qual té per objectiu finançar projectes per millorar les possibilitats d’accés a la col·locació de les persones desocupades en el mercat de treball, adaptar la formació i la requalificació per a l’ocupació de les persones que treballen, així com altres accions destinades a fomentar l’esperit empresarial i l’economia social i a millorar-ne les condicions.

El projecte suposa la contractació, per un termini de sis mesos, de sis persones aturades, tres per a cada línia contemplada a la Convocatòria:

Línia 1. Dirigida a joves desocupats menors de 30 anys.

Línia 2. Dirigida a persones desocupades de 30 o més, en situació d’atur de llarga durada.

Actualment i prèvia selecció realitzada, s’ha procedit a la contractació del personal de les dues línies (3 peons d’obra pública per a la línia 1 i 2 peons d’obra pública i 1 personal de neteja per a la línia 2).

El projecte “Petra Reactiva 2022” d’aquesta convocatòria forma part del Programa SOIB Reactiva 2022 amb una subvenció de 52.020,75.-Euros promogut el SOIB i finançant per la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals.

Amb aquest projecte, l’Ajuntament de Petra, a més donar feina a diferents persones desocupades, la finalitat és la de realitzar unes feines de manteniment, conservació i neteja, ja sigui del mobiliari urbà com dels immobles públics, en bé de l’interès general.