Convocatòria de subvencions per l’organització d’arxius municipals 2022

08-Febrer-2023

De conformitat amb les bases reguladores, es dona publicitat de la concessió per part del Consell Insular a l’any 2022 de la següent subvenció:

A la Convocatòria de subvencions per l’organització d’arxius municipals 2022 ha subvencionat a l’Ajuntament de Petra amb un import total de 4.800 €. Aquesta concessió ha estat destinada a cobrir despeses de la Digitalització de fons i col·leccions documentals. Fase IV (BOIB núm. 112 de 25.08.2022)

Subvencions