CONSTRUCCIÓ DE NOVES PISTES AL POLIESPORTIU "NA CAPITANA"

08-Octubre-2009
Obra adjudicada a l'empresa Sport Hugo, mitjançant resolució de batlia número 167 de dia 24 de novembre de 2009. Pressupost d'adjudicació: 111.868,05 € (IVA:17.898,89 €). Condicions:Millores oferides en l'oferta presentada per valor de 42.832,78 € (IVA:6.853,24 €). Termini d'execució: 3 mesos. Publicat el 4/12/2009 a les 9:50 hores.