Ajuts per a transport, manutenció i allotjament i beques per a persones amb discapacitat, i ajuts de conciliació.

Termini presentació documentació: 1 mes comptador des de la data en què l'alumne s'ha incorporat al curs.

Beneficiaris: 

Les treballadores i els treballadors desocupats que segueixin les accions de formació professional per a l’ocupació en matèria de formació d’oferta dirigida prioritàriament a treballadores i treballadors ocupats aprovats en les convocatòries ordinàries de l’any 2008 i 2009.

Tipus d'ajuts:

a) Ajuts per a transport públic.

b) Ajuts per a manutenció, quan l’alumne, per assistir al curs, s’hagi de desplaçar d’un municipi a un altre que disti, almenys, 30 quilòmetres del primer i sempre que les classes siguin al dematí i a l’horabaixa.

c)Ajuts per a allotjament i manutenció, quan l’alumne s’hagi de desplaçar entre les illes o a 70 quilòmetres o més del seu domicili, per assistir als cursos, i hagi d’assistir a classes en horari de dematí i d’horabaixa, tret que, per les facilitats de la xarxa de transports que hi hagi, els desplaçaments es puguin fer oportunament i amb rapidesa abans i després de les classes. 

d) Beques, quan es tracti de persones amb discapacitat desocupades que acreditin aquesta circumstància.

e)Ajuts de conciliació, quan es tracti d’alumnes desocupats que tinguin al seu càrrec fills menors de sis anys o familiars dependents fins al segon grau, sempre que a l’inici de l’acció formativa compleixi una sèrie de requisits establerts en la convocatòria.

El termini per presentar les sol·licituds és d’un mes comptador des de la data en què l’alumne s’ha incorporat al curs, excepte si el dret s’origina amb posterioritat, sempre que compleixi els requisits que estableix l’apartat primer en el moment de la presentació de la sol·licitud. 

La sol·licitud es troba a disposició de les persones interessades al web (www.soib.es/).

Més informació al BOIB adjunt.

Arxius adjunts