AGENDA

21-Maig-2019
Conferència Universitat Oberta a Majors

«Quins són els recipients més recomanables per conservar-hi i encalentir-hi aliments?»
Doctor Manuel Miró, professor del Departament de Química.

28-Maig-2019
Conferència Universitat Oberta a Majors

 

«El Brexit: com ens afectarà?»
Doctor Francesc Oliver, professor del Departament d’Economia Aplicada

04-Juny-2019
Conferència Universitat Oberta a Majors

«Música: el poder educatiu del cant coral»
Senyor Joan Company, director de la Coral de la Universitat de les Illes Balears