Índex de l'Arxiu Històric de Petra

Aquest Ajuntament és conscient de la riquesa documental que disposa a l’arxiu històric de Petra, ja que la nostra vila prové de les Ordinacions del rei Jaume II de l’any 1300. Dins del nostre arxiu històric existeix una gran quantitat de documentació a partir del segle XV fins a l’actualitat. També s’ha de fer constar la importància que ha tingut el nostre terme municipal durant aquest segles, ja sigui per la diversitat de cultiu, majoritàriament cerealista, les diferents classes de tributs que es pagaven així com la distribució i repartiment dels terrenys entre els pagesos i senyors.

L’arxiu històric es troba emplaçat a la Casa Consistorial ubicada en el carrer de l’Hospital núm. 24. També s’ha de destacar la gran quantitat d’historiadors que han recorregut a la recerca d’informació al nostre arxiu durant aquest darrers anys. 
    
La documentació de l’arxiu municipal de Petra va ser organitzada i ordenada entre els anys 1992 i 1993 per part del Serveis d’Arxius del Consell de Mallorca i que el personal d’aquest Ajuntament ha anant seguint fins al nostre dies, amb les mateixes directrius que es marcaren en el seu dia.

Tot i ser conscients de la riquesa arxivística que es disposa, l’Ajuntament de Petra des de fa bastants d’anys, i amb un gran esforç econòmic, està realitzant una labor de digitalitzar tots aquests documents, amb la finalitat de que estiguin a l’abast de tota la gent interessada al respecte. També s’ha d’agrair la participació del Departament de Cultura del Consell de Mallorca aquests darrers anys, amb l’atorgament d’ajudes econòmiques per realitzar dita digitalització.

 A continuació es fa pública bona part de la feina feta, i que la voluntat d’aquest Ajuntament és la d’anar afegint documents fins a què estigui tot l’arxiu històric digitalitzat.


Source URL: https://www.ajpetra.net/index-de-larxiu-historic-de-petra