Notícies

15-Octubre-2010
GESTIÓ PISTES DE TENNIS ASFALT
Publicat el 15/10/2010 a les 14:30 hores.
16-Agost-2010
REFORMA ASFALT I VORAVIES C/ANTONI MARIA ALCOVER I PART DE N'ORDINES, DE MANACOR, D'EN FONT I FORÀ DE PETRA
Obra adjudicada provisionalment a l'empresa COEXA, mitjançant acord plenari de dia 7 d'octubre de 2010. Obra adjudicada definitivament a l'empresa COEXA, mitjançant acord plenari de dia 4 de novembre de 2010. Preu: 221.500,00 € (sense IVA).
30-Abril-2010
ADECENTAMENT I EMBELLIMENT DE LA ZONA DES CÓS.
Obra adjudicada provisonalment a l'empresa Aglomsa mitjançant acord plenari de dia 6 de juliol de 2010. Preu: 427.190,00 € (sense IVA). Millores: 185.609,06 €.
20-Abril-2010
Ajuts per a transport, manutenció i allotjament i beques per a persones amb discapacitat, i ajuts de conciliació.
Termini presentació documentació: 1 mes comptador des de la data en què l'alumne s'ha incorporat al curs.