Notícies

16-Agost-2010
REFORMA ASFALT I VORAVIES C/ANTONI MARIA ALCOVER I PART DE N'ORDINES, DE MANACOR, D'EN FONT I FORÀ DE PETRA
Obra adjudicada provisionalment a l'empresa COEXA, mitjançant acord plenari de dia 7 d'octubre de 2010. Obra adjudicada definitivament a l'empresa COEXA, mitjançant acord plenari de dia 4 de novembre de 2010. Preu: 221.500,00 € (sense IVA).
30-Abril-2010
ADECENTAMENT I EMBELLIMENT DE LA ZONA DES CÓS.
Obra adjudicada provisonalment a l'empresa Aglomsa mitjançant acord plenari de dia 6 de juliol de 2010. Preu: 427.190,00 € (sense IVA). Millores: 185.609,06 €.
20-Abril-2010
Ajuts per a transport, manutenció i allotjament i beques per a persones amb discapacitat, i ajuts de conciliació.
Termini presentació documentació: 1 mes comptador des de la data en què l'alumne s'ha incorporat al curs.
19-Abril-2010
INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 50 KWN SOBRE COBERTA DEL TEATRE MUNICIPAL.
Obra adjudicada provisionalment a l'empresa Elecnor mitjançant acord plenari de dia 28 de juny de 2010. Preu: 293.548,86 € + IVA. Millores: 171.480,63 € + IVA.
12-Març-2010
REFORMA DE VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL DEL POLIESPORTIU NA CAPITANA
Obra adjudicada a l'empresa Germans Nicolau Construccions 1970 SL, mitjançant resolució de batlia número 51 de 23 de març de 2010. Pressupost d'adjudicació: 92.138,28 €(IVA apart: 14.742,12 €).