Notícies

15-Setembre-2009
ELIMINACIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES TANATORI I PAVIMENTACIÓ CEMENTERI MUNICIPAL
Obra adjudicada a l'empresa Melchor Mascaró, mitjançant acord plenari de dia 19 de novembre de 2009. Pressupost d'adjudicació:190.797,59€ (IVA apart). Condicions: Millores oferides per l'empresa en la seva proposició, per valor de 38.485,68€ (IVA apart).
15-Setembre-2009
TANCAMENT PASSEIG DES TREN I MILLORES D'ACCESSOS
Obra adjudicada l'empresa Germans Nicolau Construccions 1970 SL, mitjançant acord plenari de dia 13 de novembre de 2009. Pressupost d'adjudicació: 144.972,86 € (IVA apart: 23.165,66 €).
07-Juliol-2009
INSTAL•LACIONS PLAQUES FOTOVOLTAIQUES AL PAVELLO COBERT I APARCAMENT NA CAPITANA
Obra adjudicada a l'empresa Elecnor, mitjançant acord plenari de dia 13 de novembre de 2009. Pressupost d'adjudicació: 645.336,97 € (IVA apart). Condicions: Millores oferides per l'empresa en la seva proposició, per valor de 277.144,69 € (IVA apart).
05-Març-2009
REFORMA D'ASFALT, VORAVIES I AMPLIACIÓ XARXA PLUVIAL EN ELS CARRERS MONTERREI, PARE MIQUEL DE PETRA I DIFERENTS CARRERS TRANSVERSALS DE PETRA.
Obra adjudicada a Melchor Mascaró S.A. Pressupost d'adjudicació: 411.206,90 €, IVA apart. Condicions: Millores oferides en l'oferta per valors de 226.067,87 IVA apart.
03-Febrer-2009
OBRES MÒDUL B I PORXO DEL PAVELLÓ COBERT DE PETRA
Obra adjudicada a Germans Nicolau Construccions 1970 SL
03-Febrer-2009
REFORMA PART DE LA COBERTA I FAÇANES, CARRER D'EN FONT, 1
Obra adjudicada a Germans Nicolau Construccions 1970 SL