TANCAMENT PASSEIG DES TREN I MILLORES D'ACCESSOS

15-Setembre-2009
Obra adjudicada l'empresa Germans Nicolau Construccions 1970 SL, mitjançant acord plenari de dia 13 de novembre de 2009. Pressupost d'adjudicació: 144.972,86 € (IVA apart: 23.165,66 €). Condicions: Millores consistents en un parc infantil per valor de 24.720,76 (IVA inclòs). Termini d'execució: 3 mesos.
Publicat el 17/11/2009 a les 13:10 hores.