REFORMA DE VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL DEL POLIESPORTIU NA CAPITANA

12-Març-2010
Obra adjudicada a l'empresa Germans Nicolau Construccions 1970 SL, mitjançant resolució de batlia número 51 de 23 de març de 2010. Pressupost d'adjudicació: 92.138,28 €(IVA apart: 14.742,12 €). Condicions: Millores oferides en l'oferta presentada, per un valor total de 19.080,00 € (16%IVA exclòs). Termini d'execució: 1 mes i mig. Publicat el 23/03/2010 a les 16:30 hores.