REFORMA D'ASFALT, VORAVIES I AMPLIACIÓ XARXA PLUVIAL EN ELS CARRERS MONTERREI, PARE MIQUEL DE PETRA I DIFERENTS CARRERS TRANSVERSALS DE PETRA.

05-Març-2009
Obra adjudicada a Melchor Mascaró S.A.
Pressupost d'adjudicació: 411.206,90 €, IVA apart.
Condicions: Millores oferides en l'oferta per valors de 226.067,87 IVA apart.