Període voluntari de pagament de tributs 2019 Ajuntament de Petra

23-Octubre-2019
De l’1 d’octubre al 2 de desembre.