ELIMINACIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES TANATORI I PAVIMENTACIÓ CEMENTERI MUNICIPAL

15-Setembre-2009
Obra adjudicada a l'empresa Melchor Mascaró, mitjançant acord plenari de dia 19 de novembre de 2009. Pressupost d'adjudicació:190.797,59€ (IVA apart). Condicions: Millores oferides per l'empresa en la seva proposició, per valor de 38.485,68€ (IVA apart). Termini d'execució: 5 mesos.
Publicat el 20/11/2009 a les 11:15 hores.