Ajudes a famílies, autònoms i empreses

26-Maig-2021
L’Ajuntament de Petra dins el pressupost municipal de 2021 té previstes dues partides de 70.000€ cada una per ajudar a les famílies i empresaris (S.L. i autònoms), en total 140.000€.

A més a més, hi ha la possibilitat de rebre altres ajuts complementaris d’altres administracions.