Ordenança reguladora de l'estacionament i circulació en àrees de circulació restringida (ACIRE), en el casc urbà


Source URL: https://www.ajpetra.net/arxius-i-documents/reglaments-i-ordenances/ordenanca-reguladora-de-lestacionament-i-circulacio-en