Aprovació definitiva. Modificació IVTM

Documents

Source URL: https://www.ajpetra.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/aprovacio-definitiva-modificacio-ivtm