Modificació de la OF del IBI


Source URL: https://www.ajpetra.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/modificacio-de-la-del-ibi