Missa i novena a Sant Juníper

20-Setembre-2019
Parròquia de Sant Pere
20:00

Cada dia fins dia 28 de setembre.